top of page

Het protocol voor iPROLEPSIS-PDPID-studie goedgekeurd in Nederland

Nov 12, 2023

Voortdurende voorbereiding voor de start van het iPROLEPSIS-PDPID-onderzoek

In november 2023 kreeg het protocol voor de PsA Digital Phenotyping and Inflammation Drivers Study (iPROLEPSIS-PDPID) ethische goedkeuring in Nederland. Goedkeuringen in Groot-Brittannië, PT en GR zijn in voorbereiding. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in Nederland, Groot-Brittannië, Portugal en Griekenland.


Het primaire doel van de iPROLEPSIS-PDPID is het opzetten van een ontwikkelingscohort om op smartphones en smartwatches gebaseerde, AI-gestuurde digitale biomarkers te creëren voor de beoordeling en monitoring op afstand van personen met artritis psoriatica.


In het ontwikkelingscohort zullen twee soorten acties plaatsvinden: meten en voorspellen.


Maatregel: Het ontwikkelen van nieuwe digitale biomarkers voor smartphones en smart devices voor de beoordeling van ontstekingssymptomen, met bijzondere aandacht voor de herkenning van veranderingen in bewegingspatronen, pijn, vermoeidheid en ochtendstijfheid in vergelijking met de gouden standaard – medische evaluatie door klinische evaluatie van de gewrichten, pezen en huid.


Voorspellen: Om de verandering van niet-ontstoken naar ontstoken te voorspellen met behulp van drie triggers die langdurige ontstekingen kunnen veroorzaken bij patiënten met artritis psoriatica die risico lopen op een opflakkering. Deze drie triggers zijn stress, mechanische stress en veranderingen in het darmmicrobioom.


Om deze doelstellingen te bereiken zal iPROLEPSIS-PDPID gebruikmaken van de allernieuwste technologie en een uitgebreide reeks producten, zoals een app voor mobiele telefoons en een smartwatch.


De miPROLEPSIS-telefoonapp, die in dit onderzoek zal worden gebruikt, is momenteel in ontwikkeling. De app zal op de smartphones van de patiënten worden geïnstalleerd en worden gebruikt als gegevensverzamelaar voordat deze wordt gebruikt om algoritmen te ontwikkelen en te trainen.

bottom of page