top of page

iPROLEPSIS δικτύωση δραστηριότητες

Το κοινό μας όραμα είναι να καθιερώσουμε ένα ισχυρό οικοσύστημα πρωτοβουλιών, όπου η συνδυασμένη δύναμη κάθε έργου συμβάλλει στον πρωταρχικό στόχογια την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης και της ευημερίας. Συγκεντρώνοντας τους πόρους, τη γνώση και την τεχνογνωσία μας, πιστεύουμε στις δυνατότητες για σημαντικά οφέλη τόσο για το συνεργατικό σύμπλεγμα όσο και για τα μεμονωμένα έργα που εμπλέκονται.

Έργα δικτύωσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01

6.png

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Καρδιαγγειακή επίλυση της φλεγμονής για την προώθηση της ΥΓΕΙΑΣ

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD) είναι η κύρια αιτία θνησιμότητας στην Ευρώπη (1,9 εκατομμύρια ετήσιοι θάνατοι). Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία, καθώς αντιπροσωπεύουν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική επιβάρυνση ετησίως στην Ευρώπη. Η χρόνια φλεγμονή που προκαλείται από λιπίδια και ιδιαίτερα η αποτυχία στην επίλυση της φλεγμονής, είναι ένας ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας κινδύνου για τη μετάβαση από την υγεία στην καρδιαγγειακή νόσο. Το CARE-IN-HEALTH το αντιμετωπίζει στοχεύοντας στον εντοπισμό των οδών που εμπλέκονται στην επίλυση του φλεγμονή με τη μεσολάβηση λιπιδίων για την πρόληψη και την αναστροφή της φλεγμονής και συνεπώς της καρδιαγγειακής νόσου. Η διεπιστημονική κοινοπραξία θα συλλέξει και θα ενσωματώσει επιδημιολογικά, πολυ-ομικά και ανοσολογικά δεδομένα για να δημιουργήσει τον Άτλαντα CARE-IN-HEALTH, ο οποίος θα είναι ανοιχτά προσβάσιμος στην επιστημονική κοινότητα. Μια τέτοια βάση γνώσεων θα επιτρέψει τον συστηματικό εντοπισμό και την επικύρωση των κρίσιμων οδών ανοσίας του ατόμου. Ένα CARE-IN-HEALTH MCDSS (σύστημα υποστήριξης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων) θα καθοδηγήσει τους επαγγελματίες υγείας να σχεδιάσουν εξατομικευμένες στρατηγικές πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου. Ο ΒΙΟαισθητήρας CARE-IN-HEALTH θα παρακολουθεί την επίλυση της φλεγμονής για τους πολίτες. Το CARE-IN-HEALTH θα επιδείξει την απόδειξη της ιδέας για την κατάλληλη πρόσληψη λιπιδίων ως διατροφική παρέμβαση και συγκεκριμένα, για τη χρήση φυτικών πηγών ωμέγα-3 λιπαρών οξέων ως υποστρωμάτων για ανοσοτροποποιητικούς λιπιδικούς μεσολαβητές και την επίλυση της φλεγμονής. Όλα αυτά βασίζονται στα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής απόδειξης της ιδέας.

3.png

GlycanTrigger

Οι γλυκάνες ως κύριοι παράγοντες ενεργοποίησης της μετάβασης της υγείας στη φλεγμονή του εντέρου

GLYCANTRIGGER- Οι γλυκάνες ως κύριοι παράγοντες ενεργοποίησης της μετάβασης της υγείας στη φλεγμονή του εντέρου. Το TheGlycanTriggerproject προτείνει μια διεξοδική και καινοτόμο προσέγγιση για την καλύτερη κατανόηση της μετάβασης από την υγεία στη χρόνια φλεγμονή που συμβαίνει σε ασθενείς με νόσο του Crohn, η οποία θα μεταφραστεί σε βελτιωμένη πρόβλεψη και πρόληψη της νόσου. Το έργο θα ασχοληθεί με τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές στη γλυκοζυλίωση του βλεννογόνου του εντέρου λειτουργούν ως πρωταρχικό γεγονός που απορρυθμίζει όχι μόνο τους τοπικούς μηχανισμούς αλλά και τους συστημικούς μηχανισμούς, που περιλαμβάνει τη νέα ιδέα της μίμησης της γλυκάνης ως πρώιμο έναυσμα της μετάβασης από την υγεία στη φλεγμονή. Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτού του έργου είναι να ξεκλειδώσει ένα νέο σημείο ελέγχου που ρυθμίζει τη μετάβαση στη χρόνια φλεγμονή, με στόχο να καταλάβουμε πώς να απενεργοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές προληπτικής παρέμβασης.

5.png

διακοπή-ΡΟΝΙΝ

Ανακαλύπτοντας βιοδείκτες χρόνιας φλεγμονής που καθορίζουν βασικά στάδια στη μετάβαση από υγιή σε NASH (μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα) για την ενημέρωση των στρατηγικών έγκαιρης πρόληψης και θεραπείας.Κατεβάστε το PDF για να διαβάσετε περισσότερα.

Το NAFL (μη αλκοολικό λιπώδες ήπαρ) είναι ο πιο διαδεδομένος υποτύπος NAFLD, μια ιδιαίτερα διαδεδομένη νόσος που σχετίζεται με φλεγμονή, που χαρακτηρίζεται από στεάτωση, σχετικά καλοήθη και αναστρέψιμη κατάσταση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί στο πιο σοβαρό προοδευτικό στάδιο της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH). ), στην οποία η στεάτωση συνοδεύεται από λιποτοξικότητα, μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και υψηλή κατάσταση φλεγμονής και ίνωσης.

2.png

ΑΜΕΣΟΣ

Πρόβλεψη και πρόληψη επικείμενης ασθένειας στη διεπαφή κεντρικού υπολογιστή περιβάλλοντος

Το ερευνητικό πρόγραμμα IMMEDIATE που χρηματοδοτείται από την ΕΕ προσπαθεί να εντοπίσει μεμονωμένους βιοδείκτες κινδύνου και ανθεκτικότητας έναντι της χρόνιας φλεγμονής διερευνώντας τον άξονα διατροφής-μικροβιόμυου-μεταβολίτη-ανοσίας. Αυτή η πολύπλοκη αλληλεπίδραση αναφέρεται στο πώς η διατροφή, η μικροχλωρίδα του εντέρου, οι μεταβολίτες και το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του. Το IMMEDIATE θα χρησιμοποιήσει τεχνολογίες αιχμής και κλινικά και μεταδεδομένα από μεγάλες μελέτες κοόρτης παρατήρησης για τον εντοπισμό προ-ασθένειων σταδίων και για περαιτέρω κατανόηση των μηχανισμών και των μοριακών οδών που στηρίζουν τις μη μεταδοτικές ασθένειες. Επιπλέον, θα διεξαχθεί μια μελέτη απόδειξης της ιδέας σε επαγγελματίες υγείας για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα μιας προβιοτικής παρέμβασης και τελικά να αναπτυχθούν εφαρμογές για κινητά που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν εξατομικευμένες συστάσεις για τον τρόπο ζωής και να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να διαχειρίζονται την υγεία τους προληπτικά.

7.png

ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Φλεγμονή στην πρώιμη ζωή του ανθρώπου: στόχευση επιπτώσεων στην υγεία της ζωής

Το INITIALISE (Φλεγμονή στην ανθρώπινη πρώιμη ζωή: στόχευση επιπτώσεων στην υγεία της ζωής) είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που στοχεύει να διευκρινίσει πώς οι εκθέσεις και το γονιδίωμα επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου, το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή και τον μεταβολισμό και πώς η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων επηρεάζει τη ζωή υγεία. Η ΑΡΧΙΚΗ στοχεύει να ορίσει τον ρόλο της ωρίμανσης του ανοσοποιητικού συστήματος ως μεσολαβητή μεταξύ των εκθέσεων και της υγείας της ζωής.

4.png

INTERCEPT-T2D

Πρώιμη αναχαίτιση του διαβήτη τύπου 2 που προκαλείται από φλεγμονή

Φλεγμονώδη αναχαιτιστική ιατρική στον διαβήτη τύπου 2 Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 (T2D) δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ινσουλίνη και, ως εκ τούτου, τα επίπεδα γλυκόζης τους αυξάνονται. Το T2D είναι μια ετερογενής νόσος, η οποία αποτελεί εμπόδιο για την παροχή μιας βέλτιστης προσαρμοσμένης θεραπείας. Κατά συνέπεια, οι μεμονωμένες τροχιές των ασθενών με προοδευτική υπεργλυκαιμία και κίνδυνο χρόνιων επιπλοκών όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακές προσβολές, νεφροπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μέχρι στιγμής δύσκολο να προβλεφθούν. Η χρόνια συστηματική φλεγμονή έχει προταθεί ότι συμβάλλει σημαντικά στην εμφάνιση και την εξέλιξη των επιπλοκών του T2D. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο INTERCEPT-T2D θα φέρει μια νέα και κλινικά σχετική διάσταση στη φροντίδα του T2D λαμβάνοντας υπόψη κατά τη διάγνωση φλεγμονώδεις παραμέτρους που είναι σημαντικές για τη μετάβαση σε επιπλοκές που σχετίζονται με το T2D. Επιπλέον, το έργο θα βοηθήσει στην παροχή βέλτιστων θεραπειών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ασθενών και στη διεξαγωγή κλινικής δοκιμής για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντιφλεγμονωδών στρατηγικών.

1.png

miGut-Υγεία

Εξατομικευμένο σχέδιο εντερικής υγείας

Το έργο miGut-Health είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ που αναπτύσσει νέες στρατηγικές για την πρόβλεψη και την πρόληψη της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD). Το miGut-Health στοχεύει στη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών δέσμευσης ασθενών για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση της προκλινικής IBD εστιάζοντας στη μεταβατική φάση από την υγεία στην ασθένεια. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει στρατηγικές για την έγκαιρη πρόβλεψη ασθενειών, την πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας του εντέρου για άτομα που πάσχουν από ΙΦΝΕ, άτομα υψηλού κινδύνου και πολίτες.

1.png

miGut-Υγεία

Εξατομικευμένο σχέδιο εντερικής υγείας

Το έργο miGut-Health είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ που αναπτύσσει νέες στρατηγικές για την πρόβλεψη και την πρόληψη της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD). Το miGut-Health στοχεύει στη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών δέσμευσης ασθενών για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση της προκλινικής IBD εστιάζοντας στη μεταβατική φάση από την υγεία στην ασθένεια. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει στρατηγικές για την έγκαιρη πρόβλεψη ασθενειών, την πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας του εντέρου για άτομα που πάσχουν από ΙΦΝΕ, άτομα υψηλού κινδύνου και πολίτες.

1.png

miGut-Υγεία

Εξατομικευμένο σχέδιο εντερικής υγείας

Το έργο miGut-Health είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ που αναπτύσσει νέες στρατηγικές για την πρόβλεψη και την πρόληψη της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD). Το miGut-Health στοχεύει στη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών δέσμευσης ασθενών για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση της προκλινικής IBD εστιάζοντας στη μεταβατική φάση από την υγεία στην ασθένεια. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει στρατηγικές για την έγκαιρη πρόβλεψη ασθενειών, την πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας του εντέρου για άτομα που πάσχουν από ΙΦΝΕ, άτομα υψηλού κινδύνου και πολίτες.

1.png

miGut-Υγεία

Εξατομικευμένο σχέδιο εντερικής υγείας

Το έργο miGut-Health είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ που αναπτύσσει νέες στρατηγικές για την πρόβλεψη και την πρόληψη της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD). Το miGut-Health στοχεύει στη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών δέσμευσης ασθενών για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση της προκλινικής IBD εστιάζοντας στη μεταβατική φάση από την υγεία στην ασθένεια. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει στρατηγικές για την έγκαιρη πρόβλεψη ασθενειών, την πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας του εντέρου για άτομα που πάσχουν από ΙΦΝΕ, άτομα υψηλού κινδύνου και πολίτες.

1.png

miGut-Υγεία

Εξατομικευμένο σχέδιο εντερικής υγείας

Το έργο miGut-Health είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ που αναπτύσσει νέες στρατηγικές για την πρόβλεψη και την πρόληψη της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD). Το miGut-Health στοχεύει στη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών δέσμευσης ασθενών για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση της προκλινικής IBD εστιάζοντας στη μεταβατική φάση από την υγεία στην ασθένεια. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει στρατηγικές για την έγκαιρη πρόβλεψη ασθενειών, την πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας του εντέρου για άτομα που πάσχουν από ΙΦΝΕ, άτομα υψηλού κινδύνου και πολίτες.

1.png

miGut-Υγεία

Εξατομικευμένο σχέδιο εντερικής υγείας

Το έργο miGut-Health είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ που αναπτύσσει νέες στρατηγικές για την πρόβλεψη και την πρόληψη της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD). Το miGut-Health στοχεύει στη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών δέσμευσης ασθενών για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση της προκλινικής IBD εστιάζοντας στη μεταβατική φάση από την υγεία στην ασθένεια. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει στρατηγικές για την έγκαιρη πρόβλεψη ασθενειών, την πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας του εντέρου για άτομα που πάσχουν από ΙΦΝΕ, άτομα υψηλού κινδύνου και πολίτες.

bottom of page